Besök våra medlemmar:

LIVSMEDEL OCH RÅVAROR

Goda råvaror lägger grunden till god mat.

Odlare och uppfödare i skärgården kan sällan arbeta med stora arealer och kvantiteter, det sätter naturen stopp för. I stället kan de satsa på råvaror där smaken står i centrum.

Mycket av det goda avnjuts bäst under besöket i skärgården. En del kan också tas med hem.

Du hittar Skärgårdssmaks råvaru- och livsmedelsproducenter i hela skärgården. Välj region i menyn ovan och bekanta dig med dem och deras varor.