Besök våra medlemmar:

ARKIV - JANUARI 2005

Över hundra medlemmar stannar kvar i Skärgårdssmak

Över hundra medlemmar har valt att stanna kvar i Skärgårdssmak efter att projektet ombildats till ett aktiebolag.
- En bra siffra som vi är mycket nöjda med. Drygt 20 medlemmar väljer att kliva av och många gör det av ekonomiska skäl eftersom medlemsavgiften har höjts betydligt, säger krögaren Torbjörn Svensson som sitter i styrelsen för Skärgårdssmak ab.
Vid ett möte i Mariehamn i början av oktober beslöts att projekt Skärgårdssmak skall drivas vidare som ett aktiebolag som ägs av två föreningar - Skärgårdssmak i Finland som har alla deltagare i Finland och på Åland som medlemmar och Skärgårdssmak i Sverige med deltagarna i Sverige som medlemmar.

Vinnande koncept
Aktiebolaget skall driva Skärgårdssmak vidare utgående från den grund som projektet byggt upp.
- Skärgårdssmak har skapat ett vinnande koncept som bidragit till mycket positivt för skärgården, säger Torbjörn Svensson som är ordförande i föreningen Skärgårdssmak i Sverige och även styrelsemedlem i Skärgårdssmak ab.
Hans företag, ångfartyget Saltsjön som kryssar i Stockholms skärgård, är en av medlemmarna i Skärgårdssmaks krogsektion.

Över hundra svarade ja
Under hösten har deltagarna fått fundera på om de vill fortsätta i Skärgårdssmak efter ombildningen till ett aktiebolag. En märkbar skillnad för dem är avgiften som höjts betydligt.
Numera är den lägsta avgiften för deltagande 500 euro per företag och år medan den högsta är 4.500 euro per företag och år. Avgiftens storlek beror på företagets omsättning.
Nu är det klart att över hundra medlemmar sagt ja till fortsatt deltagande i Skärgårdssmak - 33 krogar, 33 hantverkare, 21 livsmedels- och råvaruproducenter samt 18 butiker.
Medlemmarna är jämnt fördelade i hela skärgårdsområdet - 33 medlemmar i sydvästra Finland, 34 på Åland och 38 i Sverige.

Nöjda
- Vi är mycket nöjda. Vår målsättning var att minst 80 % skulle stanna och det klarade vi, säger Torbjörn Svensson.
Drygt 20 medlemmar väljer att lämna Skärgårdssmak.
- Det flesta av dem gör det av ekonomiska skäl. De anser att medlemsavgiften blir för betungande men det är avgörande för fortsättningen att graden av egenfinansiering höjs. En del av dem som kliver av har slutat sin verksamhet medan några anser att Skärgårdssmak inte längre passar dem, säger Svensson.

Blivit eftertraktat
Torbjörn Svensson väljer själv att stanna kvar i Skärgårdssmak av olika skäl:
- Det är positivt att vara förknippad med ett kvalitetsmärke som Skärgårdssmak är i dag och som medlem får man del av ett nätverk och en gemensam marknadsföring. Man syns helt enkelt bättre.
Att Skärgårdssmak är eftertraktat märks bland annat på den skara av företagare som anmält sitt intresse för att komma med. Så småningom blir det också aktuellt att ta in nya deltagare som då måste genomgå den grundutbildning som samtliga i Skärgårdssmak-familjen tagit del av.
- Dessutom finns flera företag i samverkande branscher som gärna vill samarbeta på olika sätt med Skärgårdssmak och det är positivt, säger Torbjörn Svensson.

I Mariehamn
Skärgårdssmak ab har sitt huvudkontor i Mariehamn på Åland.
I styrelsen för Skärgårdssmak ab sitter förutom Torbjörn Svensson även Krister Johansson, butiksägare på Åland samt köksmästaren Lasse Lundqvist i Helsingfors. Styrelsen skall kompletteras med ytterligare medlemmar under våren.

[tillbaka]

Januari 2005

Nyhetsarkiv

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004