Besök våra medlemmar:

ARKIV - FEBRUARI 2007

Nyhetsarkiv

Skärgårdssmak blir aktiebolag. Premiär i EU:s skärgårdshistoria.

Över 20 företagare i Skärgårdssmak tog i helgen det historiska beslutet att driva det tidigare EU-projektet vidare i egen regi. Tillförsikten var stor och aktieteckningen överskred vida förväntningarna.

Fjäder Läs mer »
Februari 2007

Nyhetsarkiv

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004