Besök våra medlemmar:

ARKIV - FEBRUARI 2007

Skärgårdssmak blir aktiebolag. Premiär i EU:s skärgårdshistoria.

Över 20 företagare i Skärgårdssmak tog i helgen det historiska beslutet att driva det tidigare EU-projektet vidare i egen regi. Tillförsikten var stor och aktieteckningen överskred vida förväntningarna.

Fjäder
Skärgårdssmak har under 10 år drivits som ett av de större och mer tongivande projekten inom EU:s Interregprogram för skärgårdsregionen från Stockholm över Åland till Åboland 

Ett 100-tal skärgårdsföretagare – krogar, butiker, råvaruproducenter och konsthantverkare – har genom åren främjat skärgårdens företagande genom att skapa ett kvalitetsvarumärke som känns igen genom den välkända vita vågen på mörkblå botten.

EU:s Interregprogram för skärgården har skapat goda möjligheter för företagen att utveckla sina verksamheter. Det finns många exempel på framgångsrik företagsutveckling, vilket har skapat viljan att med egna investeringsmedel utveckla Skärgårdssmak vidare på kommersiell grund.

Bolaget kommer att arbeta med licenstagare i skärgården, som genom sin anslutning till Skärgårdssmak kan använda varumärket och utveckla sin verksamhet inom nätverket. Verksamheten fortsätter alltså i projektets anda, men med det egna bolaget som huvudman.  

Detta är det första av de EU-kopplade skärgårdsprojekten som går vidare i privat regi med egen finansiering. Helt i linje med de mål som finns för EU:s regionala utvecklingsmedel.  

Vid det grundande möte som hölls i Helsingfors den 10 februari beslöts att hålla tiden för aktieteckning öppen till den 15 mars. Till styrelse för bolaget valdes:

Jan-Mikael von Schantz, Stockholm, Sverige, tel. 070 513 6440
Jouni Aalto, Kirjala, Finland, tel. 0400 829 450
Stefan Johansson, Vaxholm, Sverige, tel. 070 767 1887
Marika Sundqvist, Mariehamn, Åland, tel. 040 726 1746

Ytterligare information kring verksamhet, licenser och aktieteckning lämnas av styrelsen.

[tillbaka]

Februari 2007

Nyhetsarkiv

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004