Besök våra medlemmar:

OM SKÄRGÅRDSSMAK

Projektet

Bakgrund

Projektet Skärgårdssmak drogs igång i november 1996 och verkar i hela övärlden från skärgården inom Stockholms län, Södermanlands län och Uppsala län i Sverige via Åland till skärgården inom Egentliga Finland och Västra Nyland i Finland.
Skärgårdssmak vill bevara och öka antalet arbetsplatser i skärgården. Det blir möjligt om fler besöker skärgården, anlitar skärgårdens tjänster och köper lokala produkter.

Finansiering

Skärgårdssmak drevs till och med den 31.12.2006 som ett projekt med tre finansiärer: EU via Interreg IIIA, nationella myndigheter och instanser i Stockholm, på Åland och i sydvästra Finland samt privata finansiärer, bl.a. medlemsavgifter. Medlemsavgiften baseras på medlemsföretagens omsättning och den varierar mellan 500 och 3600 euro per år. Projektägare var två föreningar - Skärgårdssmak i Finland r.f. och Skärgårdssmak i Sverige. Samtliga deltagare är medlemmar i någon av föreningarna.

Sedan den 1.1.2007 verkar Skärgårdssmak på helt kommersiella grunder, då bildades nämligen Ab Skärgårdssmak Oy. Skärgårdssmak är nu ett gemensamt varumärke för företag, partners och gäster i Stockholms, Ålands och
sydvästra Finlands skärgårdar. Tillsammans med 50 företag och  partners utvecklar och marknadsför bolaget möten, koncept, produkter och service med koppling till kulinarisk turism och konsthantverk i Skärgården.  

Vad görs?
Bra kan alltid bli bättre. Skärgårdssmak vill höja kvaliteten på det goda från skärgården och arrangerar kunskaps- och kompetenshöjande seminarier för sina medlemmar. De hålls i de olika skärgårdsregionerna. En rad olika ämnen har behandlats - bl.a. företagsutveckling, marknadsföring och service. Många professionella och kända föreläsare har anlitats. Företagarna måste först genomgå en grundutbildning innan de antas som medlemmar i Skärgårdssmak. De olika sektionerna har även haft ett flertal egna träffar med specialinriktning på respektive bransch. Flera kända kockar har anlitats som faddrar. Deltagarna i Skärgårdssmak sporrar och inspirerar varandra och bygger nätverk både över regions- och branschgränserna. Det har lett till utökat samarbete och nya försäljningskanaler. Många krogar håller sig numera med egna "hovleverantörer" bland skärgårdens producenter och butikerna har ett större sortiment av varor från skärgården.

Deltagare
Vintern 2008 har Skärgårdssmak ett 60-tal deltagare fördelat på fyra sektioner: krogar, konsthantverkare, livsmedels- och råvaruproducenter samt butiker. Rekrytering och utbildning av nya medlemmar har under åren pågått kontinuerligt. Våren 2008 är det tänkt att en ny utbildning skall dras igång och genom den skall flera skärgårdsföretagare få rätt att skylta med Skärgårdssmaks kvalitetsmärke - den vita vågen på blå botten. Deltagarna i Skärgårdssmak skall verka i det aktuella skärgårdsområdet och de har valts ut på basen av ansökningar. De som visat ambition och vilja att bli bättre har förtur.

Varumärket
Skärgårdssmaks varumärke är en vit våg på mörkblå botten. Märket står för lokala produkter av hög kvalitet som vittnar om yrkeskunskap och - stolthet. Det är viktigt att varumärket blir känt av flera och att det håller vad det lovar. De som väljer Skärgårdssmak skall få sina förväntningar uppfyllda och helst överträffade. Alla krogar och butiker, som genomgått Skärgårdssmaks utbildning och de som uppfyller de krav som ställs, får skylta med märket. Livsmedel och råvaror, som framställs i skärgården och som uppfyller ställda miljö- och kvalitetskrav och som dessutom godkänts av en smakpanel, får märkas med vågen. Märket finns även på utvalt hantverk.

Kontroll
Kvalitetskontroller av deltagarna i Skärgårdssmak genomförs regelbundet. Deltagare kan förlora sin rätt att skylta med Skärgårdssmaks märke eller att använda det på sina produkter om kvaliteten inte når upp till den nivå som eftersträvas.

Miljöhänsyn
Den unika naturen är skärgårdens trumfkort. Men miljön är känslig, utsläpp bidrar till övergödning och algrika vatten. Det är därför livsviktigt att företagarna i skärgården verkar på ett sådant sätt att belastningen på miljön blir så liten som möjligt. Skärgårdssmak värnar om miljön. Alla krogar som är med har genomgått en miljöutbildning och de har gjort upp egna åtgärdsprogram för att minska miljöbelastningen.

Tävlingar
Skärgårdssmak har ordnat flera tävlingar där de fina råvarorna och de goda smakerna från skärgården har stått i fokus. Skärgårdens Bästa Krog - Kocktävlingen Skärgårdens Bästa Krog är öppen för alla krogar i Skärgårdssmaks och år 2006 hette vinnaren Lidö krog i Roslagens skärgård i Sverige. Skärgårdens Smakmästare - Skärgårdssmaks sektion för livsmedel och råvaror har ordnat tävlingar där råvarans smak har varit avgörande. Råvaror som tävlat i smak är potatis, lamm, äpplen, kallrökt fisk, bröd samt sylt/marmelad. Den odlare eller producent som stått bakom det smakrikaste bidraget har utsetts till Skärgårdens Smakmästare. Den senaste vinnaren utsågs år 2003 och vinnare var bageriet Backers Baker från Ekenäs i Finland. Skärgårdens Godaste Nypotatis - Skärgårdens Godaste Nypotatis har korats i en egen tävling på försommaren. Vinnaren år 2005 hette Bjarne Dahlén och kommer från Nagu i Finland. Europas Bästa Kustkök - Skärgårdssmak har i samarbete med mässan GastroNord i Stockholm arrangerat en ny kocktävling öppen för restauranger i kustregioner i Europa. Premiärtävlingen hölls i mars 2003 och den vanns av Restaurant Du Verden från Lofoten i Norge. Den andra upplagan av Europas Bästa Kustkök hölls våren 2006 och då var det Restaurang Havis i Helsingfors som gick segrande ur leken. Enl. planerna skall nästa upplaga av Europas Bästa Kustkök arrangeras våren 2008.